Tag: 易中天预览模式: 普通 | 列表

易中天列传易中天者,湖南长沙郡人也,牛鼻狮目,蓬头洁面。中天年方六十有二,厦门太学教授为业,成名于百家讲坛,爆红于讲书《品三国》。世人颂之,时有国报三联生活周刊者,悉中天,惊其功,讶然曰:“此兄才高八斗,学术超男也!”

中天年少时,锥股刻苦,成绩优异,闻名乡里。本是状元之才,然高中毕业,乡试高考废止,举荐代之,实为官居要津者子女亲属特权也!时国朝太祖下诏曰:“知识青年到农村去,大有可为”。中天青春年少,战天斗志,激情满怀,欣然奉诏,国朝16年,自愿支疆,名曰:军垦战士,倍受鼓舞!支疆十年,中天辛劳勤奋,屡授嘉奖,曰:植棉摘棉红旗手!

时太祖目光如炬,视通古今,预之未来,为防国色变修,运筹帷幄,发起斗私批修之运动,时人谓之曰:文化大革命!一时举国草根激奋,斗争干部,捉拿牛鬼蛇神,斗私批修,绵绵不息。中天观此情事,扼腕叹曰:“国无宁日矣!吾侪恰青春年少,岂可久废于此疆野之地乎?郁极矣!郁极矣!”时有高人诲曰:“天降大任于斯人也,必先...

查看更多...

Tags: 史记 列传 易中天

分类:史记。今 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1329